Programy pro knihovny a muzea

Literárně výtvarný workshop „Příběh obrazu“ pro knihovny,školy a muzea

Společnost Příběh obrazu nabízí pro knihovny a školy nový workshop postavený na úspěšném projektu, který je určen žákům základních škol ve věku 11 – 15let a je součástí konceptu výtvarně – literární soutěže, kterou společnost již pět let organizuje. 

Cíl programu: rozvoj kreativity, představivosti jak výtvarné, tak literární, rozvoj komunikace, diskuse a čtenářské gramotnosti, formování čtecích a písemných návyků, rozšiřování všeobecných znalostí, učení samostatnému logickému a kritickému myšlení atd.

 

Věková kategorie:                       11 – 15 let počet skupiny max. 27 – 1 třída

Délka trvání programu:            1 – 1,5 hodiny – lze přizpůsobit požadavkům třídy nebo skupiny

Program workshopu:          

Přípravná část znalostní:              –  výtvarné a literární hádanky

Tvůrčí část:                                         literární                 –  píšeme příběh obrazu ( skupinová práce)                                                                                                      výtvarná               –  „Jako Piccasso“-  tangram a  práce s ním                                                                                                                                              Příběh tangramu

Závěrečná část:                                –   hodnocení vzniklých výstupů jak výtvarných tak literárních, informace o                                                                                   celorepublikové soutěži „Příběh obrazu“ a možné účasti v ní

Cena workshopu:           třídy:   cca 20 Kč na žáka – min cena za třídu 500 Kč minimální počet tříd ve škole 2                                               knihovny:    1500 – 2000,- Kč za dopoledne organizované pro školy dle počtu tříd a hodin                                                                         1500,- Kč za odpolední workshop pro veřejnost a jiné subjekty dle dohody                                                           muzea:   1500,- Kč za dopolední nebo odpolední workshop aplikovaný na Vámi                                                                                       organizovanou výstavu

Třídní učitelé i knihovny obdrží zpracovaný program do RVP.

 Volné termíny od ledna 2017 si rezervujte už dnes!

Těšíme se na setkání a společné tvoření

Mgr. Irena Hudcová                       775 311 270

autorka projektu Příběh obrazu

www.pribehobrazu.cz                                 pribehobrazu@seznam.cz

 

 

 

Celý koncept je „Příběh obrazu“ je chráněný ochrannou známkou.