Základní umělecké školy

Společnost Příběh obrazu,
vyhlašuje 

5. ročník literárně výtvarné soutěže

PŘÍBĚH OBRAZU
na téma: V zahradě – Mikrosvět

Poslání projektu

V oblasti jazyka – rozvoj a podpora tvořivého psaní, mediální a čtenářské gramotnosti, dovedností spojených s praktickým využitím českého jazyka, vytváření vztahu dětí i dospělých k rodnému jazyku
V oblasti výtvarné – rozvoj a podpora fantazie, vztahu k výtvarnému umění a rozšíření všeobecného kulturního přehledu, seznámení s výtvarnými technikami
V oblasti duševní hygieny – nalezení chvilky pro zamyšlení, vnímání „krásna“ a možnost zasnění v dnešní uspěchané době

Pravidla soutěže
Každá soutěžní práce se skládá z literární a výtvarné části.
Soutěž je určena jednotlivcům. Každý soutěžící si vybere výtvarné dílo na dané téma, které se pokusí reprodukovat a vymyslí k němu svůj autorský příběh. Příběh může vyjadřovat děj obrazu, ale také důvody, které vedly autora k jeho ztvárnění. Děti pracují podle své fantazie a pocitů, které v nich dílo vyvolává. Učitelé neseznamují žáky s fakty o díle.

Soutěžní kategorie:
Základní umělecké školy

Použitá technika:      kresba, grafika, plastika, kombinovaná technika
Formát prací:             výtvarná část – neomezená, literární část – max. A4.  Možno psát rukou nebo na PC.
Účastníci:                     jednotlivci

Uzávěrka: 10. 5. 2016

Nutno dodržet stanovený rozsah textu. Zasílejte originály prací, kopie nelze zařadit do soutěže.

Žádám učitele, kteří mají ve škole záštitu nad účastí v naší soutěži o zaslání jednoduchého mailu na pribehobrazu@seznam.cz do 30.3.2016. Tento kontakt nám usnadní budoucí komunikaci při vyhodnocování soutěže. Děkuji.

Označení prací:
Na zadní straně výtvarného díla bude uvedeno:
• jméno, příjmení a název díla autora originálu (malíř, sochař)
• jméno, příjmení, věk, třída, adresa školy autora soutěžní reprodukce (žákyně, žák)

Na zadní straně literární části bude uvedeno:
• jméno, příjmení, věk žáka, žákyně, třída a adresa školy

Literární a výtvarnou část sepněte, prosím, kancelářskou sponkou.
Veškeré údaje, prosím, vyplňte hůlkovým písmem a do obálky se soutěžními pracemi vložte lístek s kontakty na osobu zodpovědnou za realizaci tohoto projektu na Vaší škole.
Každá základní umělecká škola vybere max. 10 prací kategorie.

Vyhodnocení soutěžních prací:
Všechny práce, které budou včas doručeny a splní soutěžní podmínky, vyhodnotí odborná porota. Budou vybrány  nejlepší prace a vítězové budou pozváni v červnu 2016 na slavnostní vyhodnocení, kde obdrží zajímavě ceny. (mj. účast na workshopech se známými výtvarníky a pedagogy uměleckých škol, výtvarné sady, atp.).
Výsledky a vítězné práce budou zveřejněny na webu pořadatele a v tisku.

Prohlášení organizátora:
Organizátor si vyhrazuje právo na nekomerční využití prací pro výstavní účely, obecně prospěšnou činnost, charitativní akce, pro jejich reprodukci v tisku i médiích. Soutěžní práce se nevracejí.

Odesílání prací:
Práce odešlete tak, aby byly nejpozději 10. 5. 2015 na adrese:
Irena Hudcová
Bezručova 516/60
743 01 Bílovec
Zásilku označte nápisem Příběh obrazu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Irena Hudcová
775 311270
pribehobrazu@seznam.cz

Těšíme se na Vaše soutěžní práce.
Za organizační tým
Mgr. Irena Hudcová

V Bílovci dne 22.2.2016