Poslání

Co přináší projekt příběh obrazu dětem i dospělým?

Psychologická stránka

 • rozvíjí fantazii
 • učí hodnotám
 • podporuje psychický rozvoj
 • posiluje sebevědomí
 • uspokojuje emoční potřeby
 • trénuje paměť
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje

Jazyková stránka

 • vytváří pouto mezi člověkem a rodnou řečí
 • učí komunikaci a diskusi
 • učí čtenářské gramotnosti

· rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování

 • formuje čtecí a písemné návyky
 • rozvíjí a podporuje kreativní myšlení

Výtvarná stránka

 • vytváří vztah mezi člověkem a uměním
 • rozvoj individuality
 • zapojuje všechny smysly
 • rozvíjí všeobecné znalosti
 • rozvíjí dovednosti
 • je zábavou
 • osvojování výtvarných technik

Další důvody PROČ:

 • učí samostatnému myšlení – logickému a kritickému
 • je prevencí patologických jevů
 • rozvíjí všeobecné znalosti
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • podporuje získávání vědomostí po celý další život;