S kým spolupracujeme

V roce 2012 přijal nad projektem patronát doc. Mgr. Jiří Surůvka, český malíř, jehož obrazy najdeme v Národní galerii, performer (spoluzakladatel
performance skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarné skupiny „Přirození“ (1988–1992) a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“), vysokoškolský pedagog (vedoucí
Ateliéru „Nová média“ na Fakultě umění Ostravské univerzity) a ostravský patriot. Je také členem poroty, která rozhoduje o výtvarné stránce prací.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Sur%C5%AFvka