Mona Lisa

text Ondřej Thiel, kresba Milena Sprostáková – 9 let

Kdysi dávno žili dvě krásné slečny Monika a Lisa. Bydlely v Římě. Jednou šel kolem nich slavný malíř Leonardo da Vinci a ony se ho zeptaly, jestli by je mohl namalovat. Leonardo řekl: „ Ano, ale jen jednu.“ Děvčata se ale nemohla domluvit, která z nich to bude. Leonardo se tedy rozhodl, že namaluje z každého nejhezčí. Obraz maloval tři roky.

Podle děvčat jej pojmenoval Mona Lisa.

originál Leonardo da Vinci

SKMBT_22316031410150_0003

Milena Sprostáková, Ondřej Thiel